Velkommen til oss og våre nettsider her i A&H Aeroklubb.

Kanskje vi kan innfri noen av dine drømmer? Vi ønsker å ta deg imot på en god måte,  svare på dine spørsmål og hjelpe deg med utdanning til å ta flysertifikat, enten det er sportsflysertifikat (LAPL), eller hobby (privatfly, PPL) sertifikat. Vi bistår også, i samarbeid med våre samarbeidspartnere  om du ønsker videre utdanning til å bli yrkespilot. 

Vi er også en klubb hvor du kan komme å være med og se hva som skjer i en klubb, være med å vaske og polere fly, ta en flytur, leie fly eller treffe nye og gamle venner.

Våre nettsider er under utarbeidelse...

Visste du at A&H står for Airplane og Helikopter?